COVID-19 liga persirgę arba nuo jos pilnai paskiepyti gyventojai gali aplankyti ligoninėje gulinčius artimuosius. Pacientų lankymui reikės gauti leidimą, o atvykus pateikti reikiamus dokumentus bei laikytis įstaigoje nustatytos pacientų lankymo tvarkos. Su pacientų lankymo tvarka Švenčionių rajono ligoninėje galima susipažinti čia.

Lankymas vykdomas, užtikrinant žmonių srautų reguliavimą, dėvint asmens apsaugos priemones ir laikantis privalomų infekcijų kontrolės reikalavimų. Švenčionių rajono ligoninėje leidimą lankymui gauti ir lankymo laiką suderinti galima klinikinių skyrių telefonais:

Pacientus lankyti vienu metu gali tik vienas asmuo. Įėjimas lankymui pro Konsultacinę polikliniką, kur lankantiems asmenims bus matuojama temperatūra, budinti slaugytoja prižiūrės infekcijų kontrolės reikalavimų vykdymą (vienkartinių medicininių kaukių ar respiratorių dėvėjimas, rankų dezinfekcija).

Atėjęs aplankyti paciento gyventojas turės parodyti dokumentą, patvirtinantį, kad jis buvo pilnai paskiepytas nuo COVID-19 arba persirgo šia liga per pastarąsias 180 dienų. Tai gali būti atspausdintas arba elektroniniu formatu pateiktas išrašas ar tiesiogiai prisijungus prie e. sveikatos sistemos parodytas reikiamas dokumentas arba gydymo įstaigos išduotas atitinkamas išrašas popieriniu ar skaitmeniniu formatu. Dokumentai nebus renkami, saugomi, ar kitaip tvarkomi, jie pateikiami tik peržiūrėjimui.

Kitiems asmenims lankyti pacientus karantino sąlygomis neleidžiama, išskyrus terminalinės būklės pacientų ir pacientų iki 14 metų lankymą. Tokiais atvejais taip pat reikalingas gydymo įstaigos vadovo arba gydančio gydytojo leidimas.

Asmenys, neturintys teisės lankyti savo artimųjų besigydančių ligoninėje, gali perduoti daiktus.

Pacientui galima perduoti:

  • Svarbiausias asmens higienos priemones (muilą, dantų šepetėlį, dantų pastą, šukas, skutimosi priemones, šampūną ir pan.);
  • Sauskelnes, įklotus (esant papildomam poreikiui);
  • Medikamentus, kurie yra nesusiję su pagrindine liga, gydoma gulėjimo stacionare metu;
  • Geriamą vandenį;
  • Trūkstamą pageidaujamą aprangą;
  • Skaitinius (knygą, žurnalą ar pan.).

Rekomenduojama nenešti:

  • Gėlių;
  • Greitai gendančių maisto produktų (vaisių, uogų, daržovių, pieno produktų, konditerinių kreminių gaminių, virtų dešrų, salotų ir pan.).

Draudžiama perduoti:

  • Alkoholinius gėrimus;
  • Tabako gaminius.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija kartu su partneriais įgyvendina projektą „Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (toliau – ESPBI IS) plėtra“ ir šiuo metu vykdo sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų apklausas dėl ESPBI IS modernizavimo.

Maloniai prašome išreikšti savo nuomonę apie ESPBI IS, užpildant šias anketas:

Sveikatos priežiūros įstaigų specialistų apklausa

Pacientų apklausa

Švenčionių rajono ligoninėje nuo 2021 m. vasario mėnesio atnaujinamas dienos stacionaro bei fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo paslaugos. Su šeimos ar kito gydytojo siuntimu šios paslaugos PSDF apdraustiems pacientams teikiamos nemokamai. Užsiregistruoti dienos stacionaro paslaugoms ar gauti smulkesnę informaciją galima telefonu 861523576. Užsiregistruoti gydytojo reabilitologo konsultacijai galima telefonu 8387 51913.

Dienos stacionaro paslaugoms eilių nėra, todėl gavę gydytojo siuntimą, galite atvykti tiesiogiai į Švenčionių rajono ligoninę ir pradėti gydymą jau tą pačią dieną. Įėjimas pro konsultacinę polikliniką, kur visiems atvykusiems bus matuojama temperatūra, registratūroje užvedama kortelė. Paslaugos teikiamos antro ligoninės korpuso antrame aukšte (buvusio ginekologijos skyriaus patalpose).

Karantino metu prašome pagal galimybę, sveikatos būklei leidžiant, atvykti be lydinčių asmenų.

PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos Švenčionių rajono
ligoninė direktoriaus
2020 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 1V-79

PACIENTŲ LANKYMO VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE ŠVENČIONIŲ RAJONO LIGONINĖJE KARANTINO PASKELBIMO METU TAISYKLĖS

1. Pacientų lankymas COVID-19 pandemijos laiku paskelbus karantiną yra draudžiamas, išskyrus ypatingai sunkios būklės pacientus ir pacientus iki 14 metų.
2. Lankytojai įleidžiami suderinus lankymo laiką su skyriaus darbą organizuojančiu gydytoju arba budinčiu gydytoju.
3. Lankymas organizuojamas kai neatliekamos medicininės procedūros, o pats pacientas sutinka su lankytojais bendrauti. Lankymo trukmė iki 15 min.
5. Pacientą lankyti vienu metu gali tik vienas asmuo.
6. Lankomi pacientai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (kaukes, respiratorius), išskyrus atvejus, kai jų neįmanoma dėvėti dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimo ypatumų šios paslaugos teikimo metu. Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (kaukių, respiratorių) leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (kaukių, respiratorių) dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Šie pacientai turi dėvėti veido skydą.
7. Palatoje esant lankytojui, visi joje esantys pacientai turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (kaukes, respiratorius), jei įmanoma pagal paciento sveikatos būklę. Jei daugiavietėje palatoje yra pacientų, kurie patys užsidėti nosį ir burną dengiančios apsaugos priemonės negali, ją uždeda palatos slaugytoja.
8. Lankytojų registravimas vykdomas skyriuose žurnaluose tvarkant šiuos asmens duomenis: lankytojo vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, nuolatinės gyvenamosios vietos informacija (gatvės pavadinimas, namo numeris, buto numeris, miestas), lankymo data, laikas, lankomo paciento vardas, pavardė. Duomenys tvarkomi COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais, neatlygintinai teikiami Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (toliau – NVSC) COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinės diagnostikos tikslais ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, gavus prašymą. Duomenys saugomi 21 dieną nuo paciento lankymo dienos, po to iš karto sunaikinami.
9. Slaugytoja, aptarnaujanti palatą, kurioje yra lankomas pacientas, lankytoją pasitinka prie įėjimo į ligoninę.
10. Slaugytoja privalo dėvėti kvėpavimo takų apsaugą – respiratorių FFP2 arba vienkartinę medicininę (chirurginę) kaukę, rankų apsaugą – vienkartines medicinines pirštines, kūno (darbo rūbų) apsaugą – vienkartinį chalatą.
11. Slaugytoja su savimi privalo atsinešti:
11.1. termometrą kūno temperatūrai matuoti;
11.2. lankytojų registravimo žurnalą;
11.3. asmens apsaugos priemonių komplektą lankytojui: kvėpavimo takų apsaugą – respiratorių FFP2 arba vienkartinę medicininę (chirurginę) kaukę, rankų apsaugą – vienkartines medicinines pirštines, vienkartinį chalatą;
11.4. asmens apsaugos priemonių apsirengimo atmintinę su nurodyta veiksmų seka;
11.5. plastikinį maišą sudėti lankytojo viršutiniams drabužiams, rankinei ir kita.
12. Slaugytojos veiksmų seka laikantis saugaus atstumo 1-2 metrai:
12.1. pamatuoja lankytojo kūno temperatūrą, jei mažesnė nei 37,3°C, lankytojas neturi ūmių kvėpavimo takų infekcijų simptomų (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), jam nėra taikoma izoliacija, lankyti leidžia, duomenis įrašo į lankytojų registravimo žurnalą;
12.2. paprašo nusirengti viršutinius drabužius, juos sudėti į plastikinį maišą;
12.3. paprašo lankytojo dezinfekuoti rankas;
12.4. informuoja apie būtinybę apsirengti asmens apsaugos priemones ir nurodo apsirengimo seką;
12.5. paduoda asmens apsaugos priemones ir kontroliuoja apsirengimą;
13. Slaugytoja laikydamasi saugaus atstumo trumpiausiu keliu palydi lankytoją į skyriaus palatą.
14. Jei lankomas ligonis yra izoliavimo palatoje, slaugytoja užpildo izoliavimo palatos registravimo žurnalą.
15. Išeinantį lankytoją slaugytoja palydi į skyriaus „nešvarią zoną“, rodydama asmens apsaugos priemonių nusirengimo atmintinę ir laikydamasi saugaus atstumo kontroliuoja lankytojo nusirengimą ir asmens apsaugos priemonių išmetimą ir rankų dezinfekavimą.
16. Palydi lankytoją iki išėjimo iš ligoninės.
17. Slaugytoja grįžta į skyriaus „nešvarią zoną“, laikydamasi asmens apsaugos priemonių nusirengimo reikalavimų, nusirengia.

Nuo lapkričio 5 d. Švenčionių rajono ligoninės konsultacijų poliklinikoje pacientus konsultuos gydytojas kardiologas Juozas Drobnys. Gydytojas dirbs kiekvieną ketvirtadienį ir penktadienį nuo 8 val. Iki 16 val., tad tikimės, kad galėsime užtikrinti konsultacijas visiems pageidaujantiems pacientams. Kviečiame registruotis.

Joomla Template by Joomla51.com