„Geriatrijos paslaugų plėtra VšĮ Švenčionių rajono ligoninėje“
Projekto sąrašo numeris 08.1.3-CPVA-V-601-03-0010

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 13 d. Nr. Įsakymu Nr. V-2257 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-601 „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas“, yra skirtos Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo lėšos bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
Visuomenės senėjimas yra svarbiausia naujausių laikų biologinė problema. Gyventojų senėjimas iškėlė daug socialinių, ekonominių, medicininių ir psichologinių problemų ir labai paskatino gerontologijos paslaugų vystymąsi bei gerontologinių subspecialybių atsiradimą. Švenčionių rajonas patenka į problemines teritorijas, o jame pasireiškia dideli socialiniai ir ekonominiai skirtumai. 2019 metų duomenimis, Švenčionių rajone gyveno 7.113 asmenų, kurių amžius 60-85 m. ir daugiau. Viena iš problemų – teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas. Didėjant pensijinio amžiaus gyventojų skaičiui, rajone matomas akivaizdus šių paslaugų poreikis, o jų trūkumo sąlygotos problemos – dalis darbingo amžiaus žmonių lieka namuose prižiūrėti vyresnio amžiaus artimuosius, mažėja gyventojų darbingumas bei verslo aktyvumas. Daugumai vyresnio amžiaus gyventojų yra būtina nuolatinė medicininė priežiūra ir pagalba bei geriatrijos paslaugos.
Siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti geriatrijos paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, Švenčionių rajono savivaldybėje įgyvendinamas VšĮ Švenčionių ligoninės projektas, skirtas įkurti 1 geriatrijos konsultacinį kabinetą ir 12 vietų geriatrijos dienos stacionarą. Projektas yra skirtas 60 m. ir vyresnio amžiaus pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis ar turinčių geriatrinių sindromų, problemų sprendimui, geriatrijos paslaugų prieinamumo bei kokybės gerinimui. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta infrastruktūra: įsigyta medicinos ir kita įranga, baldai, suremontuotos patalpos, skirtos geriatrijos paslaugų teikimui. Numatoma, kad projekto naudą pajus 345 vyresnio amžiaus rajono gyventojai per metus.
Projekto tikslinės grupė – vyresni nei 60 metų amžiaus Švenčionių rajono savivaldybės gyventojai, sergantys dviem ir daugiau lėtinių ligų, kuriems reikalingas kompleksinis sveikatos įvertinimas ir gydymas. Tikimąsi, kad įgyvendinus projekto veiklas padidės geriatrijos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir kokybė, pagerės tikslinės grupės gyvenimo kokybė.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia    2020-11-03
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga    2022-04-30
Projekto planuojamų išlaidų suma – 290364 eurų.

Joomla Template by Joomla51.com