VŠĮ Švenčionių rajono ligoninėje teikiamų atlygintinų nemedicininių paslaugų sąrašas

Eil.

Nr.

Paslaugos pavadinimas

Mato vnt.

Kaina, Eur.

1

Medicininio transporto nuoma

1 km

0,60

2

Išrašas iš medicininių dokumentų (paciento pageidavimu)

1 dokumentas

2,02

3

Archyvinių medicininių dokumentų paieška ir jų kopijų išdavimas

1 dokumentas

2,90

4

Vienvietės palatos nuoma (pacientui prašant)

1 para

7,00

5

Dokumentų kopijavimas A3 formatu

1 lapas

0,14

6

Dokumentų kopijavimas A4 formatu

1 lapas

0,07

7

Skaitmeninio vaizdo įrašymas į CD laikmeną

1 vnt.

3,00

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Mato vnt.

Kaina, Eur.

1

Medicininio transporto nuoma

1 km

0,60

2

Išrašas iš medicininių dokumentų (paciento pageidavimu)

1 dokumentas

2,02

3

Archyvinių medicininių dokumentų paieška ir jų kopijų išdavimas

1 dokumentas

2,90

4

Vienvietės palatos nuoma (pacientui prašant)

1 para

7,00

5

Dokumentų kopijavimas A3 formatu

1 lapas

0,14

6

Dokumentų kopijavimas A4 formatu

1 lapas

0,07

7

Skaitmeninio vaizdo įrašymas į CD laikmeną

1 vnt.

3,00

Joomla Template by Joomla51.com