VšĮ Švenčionių rajono ligoninė yra viešoji sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais. Įstaigos steigėjas yra Švenčionių rajono savivaldybės taryba.


 Įstaigos veiklą nustato:

1) LR įstatymai, Vyriausybės nutarimai, kiti teisės aktai;

2) Lietuvos standartai, taip pat tarptautiniai ir užsienio šalių standartai, įteisinti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka;

3) Lietuvos medicinos normos, patvirtintos sveikatos apsaugos ministro įsakymais;

4) Lietuvos higienos normos, patvirtintos sveikatos apsaugos ministro įsakymais;

5) sveikatos priežiūros metodikos, patvirtintos sveikatos apsaugos ministro įsakymais;

6) įstaigos nuostatai.


Pagrindinė veiklos kryptis – specializuotos kvalifikuotos ambulatorinių ir stacionarinių nemokamų antrinio lygio asmens sveikatos paslaugų teikimas.

 

Aptarnaujamas kontingentas – LR piliečiai ir užsieniečiai, vaikai ir suaugusieji, kuriems asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos Lietuvos Respublikos įstatymų ir sveikatos apsaugos ministerijos įstatymų bei teisės aktų reglamentuota tvarka.

Ligoninė įsipareigoja:

  1. Teikti nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas, jei pacientas turi teisę į jas.
  2. Teikti mokamas paslaugas pagal ligoninėje numatytą tvarką.
  3. Saugoti paciento medicininę paslaptį, išskyrus tuos atvejus, kai asmens sveikatos priežiūros įstaiga privalo pateikti informaciją apie pacientą arba kai pacientas sutinka skelbti informaciją apie jo sveikatą.
  4. Užtikrinti:
  • visų ligoninėje teikiamų paslaugų prieinamumą,
  • būtinosios pagalbos suteikimą,
  • kvalifikuotą ir optimalų laiko atžvilgiu pacientų sveikatos būklės įvertinimą, ištyrimą ir gydymą bei jo tęstinumą;
  • pacientų teises ir saugumą, gaunant paslaugas.
Joomla Template by Joomla51.com