Nuo 2020 m. spalio 6 dienos vėl galima lankyti pacientus VšĮ Švenčionių rajono ligoninėje. Tačiau prieš atvykstant lankyti savo artimųjų, prašome susipažinti su Pacientų lankymo Viešojoje įstaigoje Švenčionių rajono ligoninėje taisyklėmis (PDF) ir griežtai jų laikytis. COVID-19 pandemijos laiku pacientų lankymas yra ribojamas. Lankytojai įleidžiami tik iš anksto suderinus lankymo laiką su skyriaus darbą organizuojančiu gydytoju arba budinčiu gydytoju kitai dienai. Užsiregistruoti lankymui galite šiais telefonais:

I aukštas Vaikų ligų skyrius 8 387 521 85
III aukštas Chirurgijos – traumatologijos – ginekologijos skyrius 8 387 514 34
IV aukštas Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius 8 387 524 57
V aukštas Vidaus ligų – geriatrijos (terapijos) skyrius 8 387 515 69

Pacientus lankyti leidžiama tik nuo 15 val. iki 16 val. kai neatliekamos medicininės procedūros, o pats pacientas sutinka su lankytojais bendrauti. Lankymo trukmė iki 15 min. Pacientai gali būti lankomi ne dažniau kaip 3 kartus per savaitę. Daugiavietėje palatoje vienu metu gali būti ne daugiau nei vienas lankytojas, išskyrus atvejus, kai lankomi ypatingai sunkios sveikatos būklės pacientai, vaikai iki 14 metų ar iškyla labai svarbių nenumatytų aplinkybių. Lankytojai ir jų lankomi pacientai, o taip pat ir kiti daugiavietėje palatoje esantys pacientai lankymo metu privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (kaukes, respiratorius), išskyrus atvejus, kai jų neįmanoma dėvėti dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimo ypatumų šios paslaugos teikimo metu. Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (kaukių, respiratorių) leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (kaukių, respiratorių) dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei.
Lankytojų registravimas vykdomas skyriuose žurnaluose tvarkant šiuos asmens duomenis: lankytojo vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, nuolatinės gyvenamosios vietos informacija (gatvės pavadinimas, namo numeris, buto numeris, miestas), lankymo data, laikas, lankomo paciento vardas, pavardė. Duomenys tvarkomi COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais, neatlygintinai teikiami Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinės diagnostikos tikslais ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, gavus prašymą. Duomenys saugomi 21 dieną nuo paciento lankymo dienos, po to iš karto sunaikinami.
Lankytojai, kurių kūno temperatūra lygi ar viršija 37,3℃, turi ūmių kvėpavimo takų infekcijų simptomų (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) arba jiems yra taikoma izoliacija yra neįleidžiami.
Prieš įeidami į skyrių ir išeidami iš jo lankytojai turi dezinfekuoti rankas.

Švenčionių rajono ligoninės radiologijos kabinetas dirba kiekvieną darbo dieną iki 15 val. Siekiant tinkamai suvaldyti pacientų srautus bei išvengti eilių, pacientus planiniams, profilaktiniams bei kitiems neskubiems tyrimams registruojame tik nuo 12 val.

Iki 12 val. priimami tik skubios pagalbos I-IV kategorijoms priskiriami pacientai. Prašome registruotis telefonu ar internetu. Primename, kad radiologo konsultacijai gauti reikalingas gydytojo nukreipimas.

Siekiant padidinti pacientų galimybes prisiskambinti į Viešosios įstaigos Švenčionių rajono ligoninės Konsultacijų poliklinikos registratūrą ir užtikrinti grįžtamąjį ryšį, registratūra aprūpinta telefono aparatais, fiksuojančiais skambinusiojo numerį. Registratorės įpareigotos perskambinti į kiekvieną praleistą skambutį.
Dėl COVID-19 paskelbtos ekstremalios situacijos Lietuvos Respublikos teritorijoje metu, buvo pristabdyta galimybė pacientams registruotis internetu. Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. 15 d. pacientams vėl prieinama registracijos internetu paslauga. Vykdydama LR SAM nurodymus, Švenčionių rajono ligoninė registracijos internetu paslaugą teiks ne tik per platformą sergu.lt, o per valstybės informacinę pacientų registravimo sistemą IPR. Kviečiame registruotis.
Prašome pacientų, susiduriančių su prisiskambinimo į Konsultacijų poliklinikos registratūrą problemomis, informuoti apie tai ligoninės administraciją (tel. 8~387 51435) arba statistikos kabinetą (tel. 8~387 51386). Išsiaiškinus, kad priimtos techninės bei administracinės priemonės nedavė pakankamo rezultato, ligoninės administracija imsis papildomų veiksmų tinkamai susisiekimo su Konsultacijų poliklinikos registratūra kokybei užtikrinimui.

Nuo 2020 m. rugsėjo 29 d. Švenčionių rajono ligoninės Pabradės padalinyje pacientus konsultuos gydytojas otorinolaringologas Vassim Ajaj. Gydytojas 2013 metais Kaune baigė otorinoralingologijos rezidentūrą, 3 metus dirbo Kaune. Vėliau profesinę karjerą tęsė Visagino, Zarasų ligoninėse. Šiuo metu dirba Visagino ligoninės Konsultacijų poliklinikos vedėju, kur ne tik konsultuoja pacientus dėl ausų-gerklės-nosies negalavimų, bet ir atlieka šių ligų chirurginį gydymą.
Švenčionių rajono ligoninės Pabradės padalinyje gydytojas V.Ajaj konsultuos pacientus, turės galimybę ištirti ausų-gerklės-nosies susirgimus naudodamas šiuolaikinius gydymo metodus, esant poreikiui padės parinkti klausos aparatą, o atsiradus chirurginio gydymo būtinybei – tarpininkaus skubiai nukreipiant pacientą į šią paslaugą teikiančią stacionarinę gydymo įstaigą.
Gydytojo konsultacijos PSDF draustiems pacientams turintiems gydytojo nukreipimą nemokamos.
Primename, kad gydytojas V. Ajaj kiekvieną antradienį pacientus konsultuoja ir Švenčionyse.
Prašome registruotis dėl konsultacijoms tel. 8387 51913 Švenčionyse bei tel. 8~688 365 04 Pabradėje.

Pablogėjus epidemiologinei situacijai Švenčionių rajone, bei siekiant sumažinti Viešojoje įstaigoje Švenčionių rajono ligoninėje besigydančių pacientų užsikrėtimo COVID-19 (koronaviruso) infekcija riziką nuo 2020 m. rugpjūčio 31 d. draudžiamas pacientų lankymas Švenčionių rajono ligoninėje. Esant labai sunkiai paciento būklei, lankymas galimas tik su skyriaus gydytojo leidimu.

Vaistus, asmens higienos priežiūros reikmenis, ir kt. reikalingus daiktus galite perduoti nuo 15.00 val. iki 16.00 val.

Dėl daiktų perdavimo skambinti šiais numeriais:

Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius 8 387 52457
Geriatrijos vidaus ligų skyrius 8 387 51569
Chirurgijos, traumatologijos, ginekologijos skyrius 8 387 51434
Reanimacijos, intensyvios terapijos, operacinis skyrius 8 387 51116
Vaikų ligų skyrius 8 387 52185

Primename, kad dauguma Švenčionių rajono ligoninės pacientų – sergantieji lėtinėmis ligomis ir vyresnio amžiaus žmonės. O tai yra labiausiai pažeidžiama gyventojų grupė, turinti didelę sunkių komplikacijų riziką užsikrėtus koronavirusu. Todėl šių gyventojų grupių sveikatą turime saugoti ypatingai.

Joomla Template by Joomla51.com