Švenčionių rajono ligoninėje nuo 2021 m. vasario mėnesio atnaujinamas dienos stacionaro bei fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo paslaugos. Su šeimos ar kito gydytojo siuntimu šios paslaugos PSDF apdraustiems pacientams teikiamos nemokamai. Užsiregistruoti dienos stacionaro paslaugoms ar gauti smulkesnę informaciją galima telefonu 861523576. Užsiregistruoti gydytojo reabilitologo konsultacijai galima telefonu 8387 51913.

Dienos stacionaro paslaugoms eilių nėra, todėl gavę gydytojo siuntimą, galite atvykti tiesiogiai į Švenčionių rajono ligoninę ir pradėti gydymą jau tą pačią dieną. Įėjimas pro konsultacinę polikliniką, kur visiems atvykusiems bus matuojama temperatūra, registratūroje užvedama kortelė. Paslaugos teikiamos antro ligoninės korpuso antrame aukšte (buvusio ginekologijos skyriaus patalpose).

Karantino metu prašome pagal galimybę, sveikatos būklei leidžiant, atvykti be lydinčių asmenų.

PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos Švenčionių rajono
ligoninė direktoriaus
2020 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 1V-79

PACIENTŲ LANKYMO VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE ŠVENČIONIŲ RAJONO LIGONINĖJE KARANTINO PASKELBIMO METU TAISYKLĖS

1. Pacientų lankymas COVID-19 pandemijos laiku paskelbus karantiną yra draudžiamas, išskyrus ypatingai sunkios būklės pacientus ir pacientus iki 14 metų.
2. Lankytojai įleidžiami suderinus lankymo laiką su skyriaus darbą organizuojančiu gydytoju arba budinčiu gydytoju.
3. Lankymas organizuojamas kai neatliekamos medicininės procedūros, o pats pacientas sutinka su lankytojais bendrauti. Lankymo trukmė iki 15 min.
5. Pacientą lankyti vienu metu gali tik vienas asmuo.
6. Lankomi pacientai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (kaukes, respiratorius), išskyrus atvejus, kai jų neįmanoma dėvėti dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimo ypatumų šios paslaugos teikimo metu. Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (kaukių, respiratorių) leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (kaukių, respiratorių) dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Šie pacientai turi dėvėti veido skydą.
7. Palatoje esant lankytojui, visi joje esantys pacientai turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (kaukes, respiratorius), jei įmanoma pagal paciento sveikatos būklę. Jei daugiavietėje palatoje yra pacientų, kurie patys užsidėti nosį ir burną dengiančios apsaugos priemonės negali, ją uždeda palatos slaugytoja.
8. Lankytojų registravimas vykdomas skyriuose žurnaluose tvarkant šiuos asmens duomenis: lankytojo vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, nuolatinės gyvenamosios vietos informacija (gatvės pavadinimas, namo numeris, buto numeris, miestas), lankymo data, laikas, lankomo paciento vardas, pavardė. Duomenys tvarkomi COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais, neatlygintinai teikiami Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (toliau – NVSC) COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinės diagnostikos tikslais ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, gavus prašymą. Duomenys saugomi 21 dieną nuo paciento lankymo dienos, po to iš karto sunaikinami.
9. Slaugytoja, aptarnaujanti palatą, kurioje yra lankomas pacientas, lankytoją pasitinka prie įėjimo į ligoninę.
10. Slaugytoja privalo dėvėti kvėpavimo takų apsaugą – respiratorių FFP2 arba vienkartinę medicininę (chirurginę) kaukę, rankų apsaugą – vienkartines medicinines pirštines, kūno (darbo rūbų) apsaugą – vienkartinį chalatą.
11. Slaugytoja su savimi privalo atsinešti:
11.1. termometrą kūno temperatūrai matuoti;
11.2. lankytojų registravimo žurnalą;
11.3. asmens apsaugos priemonių komplektą lankytojui: kvėpavimo takų apsaugą – respiratorių FFP2 arba vienkartinę medicininę (chirurginę) kaukę, rankų apsaugą – vienkartines medicinines pirštines, vienkartinį chalatą;
11.4. asmens apsaugos priemonių apsirengimo atmintinę su nurodyta veiksmų seka;
11.5. plastikinį maišą sudėti lankytojo viršutiniams drabužiams, rankinei ir kita.
12. Slaugytojos veiksmų seka laikantis saugaus atstumo 1-2 metrai:
12.1. pamatuoja lankytojo kūno temperatūrą, jei mažesnė nei 37,3°C, lankytojas neturi ūmių kvėpavimo takų infekcijų simptomų (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), jam nėra taikoma izoliacija, lankyti leidžia, duomenis įrašo į lankytojų registravimo žurnalą;
12.2. paprašo nusirengti viršutinius drabužius, juos sudėti į plastikinį maišą;
12.3. paprašo lankytojo dezinfekuoti rankas;
12.4. informuoja apie būtinybę apsirengti asmens apsaugos priemones ir nurodo apsirengimo seką;
12.5. paduoda asmens apsaugos priemones ir kontroliuoja apsirengimą;
13. Slaugytoja laikydamasi saugaus atstumo trumpiausiu keliu palydi lankytoją į skyriaus palatą.
14. Jei lankomas ligonis yra izoliavimo palatoje, slaugytoja užpildo izoliavimo palatos registravimo žurnalą.
15. Išeinantį lankytoją slaugytoja palydi į skyriaus „nešvarią zoną“, rodydama asmens apsaugos priemonių nusirengimo atmintinę ir laikydamasi saugaus atstumo kontroliuoja lankytojo nusirengimą ir asmens apsaugos priemonių išmetimą ir rankų dezinfekavimą.
16. Palydi lankytoją iki išėjimo iš ligoninės.
17. Slaugytoja grįžta į skyriaus „nešvarią zoną“, laikydamasi asmens apsaugos priemonių nusirengimo reikalavimų, nusirengia.

Nuo lapkričio 5 d. Švenčionių rajono ligoninės konsultacijų poliklinikoje pacientus konsultuos gydytojas kardiologas Juozas Drobnys. Gydytojas dirbs kiekvieną ketvirtadienį ir penktadienį nuo 8 val. Iki 16 val., tad tikimės, kad galėsime užtikrinti konsultacijas visiems pageidaujantiems pacientams. Kviečiame registruotis.

Nuo 2020 m. spalio 6 dienos vėl galima lankyti pacientus VšĮ Švenčionių rajono ligoninėje. Tačiau prieš atvykstant lankyti savo artimųjų, prašome susipažinti su Pacientų lankymo Viešojoje įstaigoje Švenčionių rajono ligoninėje taisyklėmis (PDF) ir griežtai jų laikytis. COVID-19 pandemijos laiku pacientų lankymas yra ribojamas. Lankytojai įleidžiami tik iš anksto suderinus lankymo laiką su skyriaus darbą organizuojančiu gydytoju arba budinčiu gydytoju kitai dienai. Užsiregistruoti lankymui galite šiais telefonais:

I aukštas Vaikų ligų skyrius 8 387 521 85
III aukštas Chirurgijos – traumatologijos – ginekologijos skyrius 8 387 514 34
IV aukštas Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius 8 387 524 57
V aukštas Vidaus ligų – geriatrijos (terapijos) skyrius 8 387 515 69

Pacientus lankyti leidžiama tik nuo 15 val. iki 16 val. kai neatliekamos medicininės procedūros, o pats pacientas sutinka su lankytojais bendrauti. Lankymo trukmė iki 15 min. Pacientai gali būti lankomi ne dažniau kaip 3 kartus per savaitę. Daugiavietėje palatoje vienu metu gali būti ne daugiau nei vienas lankytojas, išskyrus atvejus, kai lankomi ypatingai sunkios sveikatos būklės pacientai, vaikai iki 14 metų ar iškyla labai svarbių nenumatytų aplinkybių. Lankytojai ir jų lankomi pacientai, o taip pat ir kiti daugiavietėje palatoje esantys pacientai lankymo metu privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (kaukes, respiratorius), išskyrus atvejus, kai jų neįmanoma dėvėti dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimo ypatumų šios paslaugos teikimo metu. Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (kaukių, respiratorių) leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (kaukių, respiratorių) dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei.
Lankytojų registravimas vykdomas skyriuose žurnaluose tvarkant šiuos asmens duomenis: lankytojo vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, nuolatinės gyvenamosios vietos informacija (gatvės pavadinimas, namo numeris, buto numeris, miestas), lankymo data, laikas, lankomo paciento vardas, pavardė. Duomenys tvarkomi COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais, neatlygintinai teikiami Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinės diagnostikos tikslais ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, gavus prašymą. Duomenys saugomi 21 dieną nuo paciento lankymo dienos, po to iš karto sunaikinami.
Lankytojai, kurių kūno temperatūra lygi ar viršija 37,3℃, turi ūmių kvėpavimo takų infekcijų simptomų (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) arba jiems yra taikoma izoliacija yra neįleidžiami.
Prieš įeidami į skyrių ir išeidami iš jo lankytojai turi dezinfekuoti rankas.

Švenčionių rajono ligoninės radiologijos kabinetas dirba kiekvieną darbo dieną iki 15 val. Siekiant tinkamai suvaldyti pacientų srautus bei išvengti eilių, pacientus planiniams, profilaktiniams bei kitiems neskubiems tyrimams registruojame tik nuo 12 val.

Iki 12 val. priimami tik skubios pagalbos I-IV kategorijoms priskiriami pacientai. Prašome registruotis telefonu ar internetu. Primename, kad radiologo konsultacijai gauti reikalingas gydytojo nukreipimas.

Joomla Template by Joomla51.com