Vizito metu ministras ir kiti svečiai apžiūrėjo Švenčionių rajono ligoninės patalpas, įvertino jau įvykdytus projektus ir ligoninėje tebevykstančius darbus, bendravo su pacientais bei ligoninės personalu.
Ligoninės direktorius Tomas Saladis garbingiems svečiams ir su jais susitikti susirinkusiems ligoninės darbuotojams pristatė ligoninės veiklos gaires, rodiklius, planus ateičiai bei aktualiausias  problemas. IV-as sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių tinklo konsolidavimo etapas kelia griežtus reikalavimus ligoninėms, todėl ligoninė turi keistis ir siekti aukštesnių darbo rezultatų. Pristatymas ligoninę direktorius pabrėžė, kad ligoninė turi tapti patrauklia pacientams įstaiga.
Ministras Juozas Olekas vykstančius pokyčius vertino teigiamai, tačiau negalėjo nepabrėžti opiausios problemos, kamuojančios ne tik Švenčionių, bet ir daugumą kitų ligoninių – tai maži medikų atlyginimai. Juozo Oleko pasisakymas suteikė medikams vilčių – SAM ieškos lėšų ir būdų, kaip sudaryti gydymo įstaigoms sąlygas, kad pastarosios galėtų mokėti medikų išsilavinimą ir atliekamo darbo atsakingumą atitinkančius atlyginimus.
Švenčionių savivaldybės meras Rimantas Klipčius pabrėžė, kad turėti savo ligoninę rajone yra labai svarbu dideliam, tris miestelius apjungiančiam rajonui. Todėl savivaldybė, kaip ligoninės steigėja, ieškos lėšų, kurios padės ligoninei išlikti ir toliau saugoti bei gerinti rajono gyventojų sveikatą. Meras apgailestavo, kad dėl neapšiltintų sienų, nerenovuotų pastatų nemaža dalis ligoninės pinigų, kurie galėtų būti skiriami medikų darbo užmokesčiui didinti, išeina „per kaminą“. Savivaldybė negali skirti lėšų atlyginimams, bet gali ir nori padėti ligoninei augti ir tobulėti, teikti daugiau ir kokybiškesnių paslaugų, pritraukti daugiau jaunų specialistų.
Ministro patarėja Dalia Guobužienė padėkojo slaugytojoms už jų sunkų, atsakingą, pasiaukojantį darbą.
Lietuvos slaugos specialistų organizacijos atstovė Marija Rutkovskaja paskatino svečius ir ligoninės vadovybė nepamiršti ir medikų emigracijos problemos bei ieškoti priemonių jos sprendimui.

Joomla Template by Joomla51.com