1.Ekstremalios situacijos laiku pacientų lankymas yra ribojamas.

2. Lankytojai įleidžiami tik iš anksto suderinus lankymo laiką su skyriaus gydytoja ar vyr. slaugytoja kitai dienai (apie tai įrašoma Gydymo stacionare ligos istorijoje forma 003/a) ir lankytojų registravimo žurnale

3. Lankymas leidžiamas nuo 15 val. iki 16 val. kai neatliekamos medicininės procedūros, o pats pacientas sutinka su lankytojais bendrauti. Lankymo trukmė 15 - 20 min.

4. Lankytojų sąrašas su lankytojų vardais, pavardėmis, lankymo laiku kitai dienai pateikiamas budinčiam darbuotojui prie įėjimo durų.

5. Visiems lankytojams, įeinantiems į ligoninę matuojama temperatūra ir žymima sąraše. Jei temperatūra mažesnė nei 37°, lankyti leidžia. Lankytojas privalo dėvėti vienkartinę kaukę ir vienkartines pirštines.

6. Prie įėjimo į skyrių lankytoją pasitinka slaugytoja ir laikantis saugaus atstumo 1-2 metrai paprašo lankytojo dezinfekuoti rankas.

7. Jei lankomas ligonis yra izoliavimo palatoje, slaugytoja informuoja apie būtinybę apsirengti asmens apsaugos priemones ir nurodo apsirengimo seką. Paduoda asmens apsaugos priemones (vienkartinį chalatą, antbačius, vienkartinę kepurę) ir kontroliuoja apsirengimą;

8. Prieš įleidžiant lankytoją į izoliavimo palatą, užpildo izoliavimo palatos registravimo žurnalą.

9. Išeinantį lankytoją slaugytoja palydi į skyriaus ,,nešvarią zoną‘‘, rodydama asmens apsaugos priemonių nusirengimo atmintinę ir laikydamasi saugaus atstumo kontroliuoja lankytojo nusirengimą ir asmens apsaugos priemonių išmetimą ir rankų dezinfekavimą.

10. Palydi lankytoją iki išėjimo iš skyriaus.

Joomla Template by Joomla51.com